Produkter

Vi  har flera produkter och tjänster som vi är mycket stolta över. De följer här nedanför.

Stål

Om du vill så hjälper vi dig med allt stål i hela projektet. Du behöver bara ha kontakt med oss. Det gör det enklare och smidigare för dig.

Montage

Allt från hela stommen inklusive bjälklag till enstaka balk kan vi hjälpa dig med, både stort och smått. Du väljer hur mycket du vill att vi ska bistå dig med.

Konstruktion

För att kunna ge dig de bästa lösningarna vill vi gärna vara med så tidigt som möjligt i projektet, som under arbetet med arkitektskisser så att beställarens och arkitektens krav kan tas tillvara. Vi hjälper dig se olika tekniska lösningar och vi ger förslag med hänsyn till teknik och produktionsekonomi.

Vi utför alltid projekteringen och dimensioneringen av vår del i byggprojektet. Det som kommer från oss ska hålla högsta kvalitet och optimerat för ditt projekt så du får maximalt nyttjande till minsta möjliga kostnad.

Maila nu, vi har lösning för dig!